ARCHIVERING

Zolang DCP’s nodig zijn in verband met lopende releases, festivalvertoningen of anderszins, bewaart NCP Holland gemasterde en aangepaste DCP’s op de direct toegankelijke digitale opslag. Om DCP’s ook in de toekomst beschikbaar te houden voor gebruik, biedt NCP Holland aan, deze te bewaren op het, op LTO5 tape gebaseerde, archief systeem.

Ook bronmateriaal kan op dit zeer veilige archiefsysteem worden bewaard. Van elke data tape wordt een back-up tape gemaakt. Beide tapes worden op verschillende locaties opgeslagen en regelmatig gecontroleerd. Het NCP Holland archief systeem is een uitstekende mogelijkheid DCP’s en bronmateriaal veilig te stellen voor gebruik in de toekomst.

Gearchiveerd materiaal kan binnen 48 uur worden teruggehaald en klaargezet voor gebruik.